Thursday, April 30, 2009

KISAH NABI ADAM
Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya,laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit dengan mataharinya,bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.

Kekhuatiran Para Malaikat.

Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari.Berkata mereka kepada Allah s.w.t.:"Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami,padahal kami selalu bertasbih,bertahmid,melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu."

Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:
"Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya."
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna


Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?"
Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur."
Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
"Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."


Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam."
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:
"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"

Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."

Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata."
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."

Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan."

Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam dalam Al-Quran.

Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A'raaf ayat 11 sehingga 25

JADIKAN NI PENGAJARAN TAW KWN2

Wednesday, April 29, 2009

KESAN NEGATIF BUDAYA PAKAIAN DI M'SIA

Dalam topik budaya pakaian atau fesyen ini pula, kita tekankan kepada golongan kaum Hawa. Ini kerana golongan kaum Adam tidak banyak masalah atau dengan kata mudah, implikasi negatif ini paling ketara dalam golongan kaum Hawa. Semenjak wujudnya globalisasi dan semakin berkembangnya globalisasi ini, mata kita tidak henti- henti menatap atau melihat pelbagai jenis fesyen pakaian wanita yang menjolok mata. Malahan pakaian- pakaian yang sedemikian pula beharga mahal berbanding pakaian yang labuh dan menutup aurat. Cuba kita lihat pada realiti kehidupan kini, pakaian yang kelihatan seperti ‘tidak cukup kain’ itulah yang digilai ramai remaja perempuan zaman ini. Berdasarkan Firman Allah di bawah:

“Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak pada dirinya” (Surah An-Nur ayat 31)

Huraian: Yang dimaksudkan dengan ‘yang biasa tampak pada dirinya’ adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua-dua anggota tubuh wanita inilah yang biasa tampak pada kaum muslimah di hadapan Nabi S.A.W dan baginda membiarkannya. Kedua-dua anggota tubuh wanita ini pula yang biasa tampak dalam ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan solat. Kedua-dua anggota tubuh wanita ini biasa terlihat pada masa Rasulullah S.A.W, iaitu pada masa ayat al-Quran masih turun. Disamping itu, terdapat hujah lain yang menunjukkan bahawa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Antara jenis fesyen pakaian yang digemari rakyat di seluruh dunia termasuk rakyat Malaysia sekarang adalah seperti seluar Jean Levi’s, Pierre Cardin (pakaian perempuan), Yves Saint Laurent, pakaian sukan Esprit dan pakaian Laura Ashley.

Budaya pakaian seumpama ini adalah cetusan idea artis- artis Malaysia sendiri yang menjadi idola kebanyakan masyarakat. Kemudian, peminat- peminat artis berkenaan akan menjadikan cara pakaian artis kegemaran mereka sebagai ikutan terus menerus sebagai lambang kebanggaan. Di sini ibu bapa amat memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak- anak ke arah yang lebih baik.
Rasulullah saw bersabda:
“Jika seorang anak wanita telah mencapai usia baligh, tidak pantas terlihat dari dirinya selain wajah dan kedua telapak tangannya sampai bahagian pergelangannya.” (Hadith Riwayat Imam Abu Daud daripada Qatadah)

Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Pakaian apapun yang berfungsi sebagai penutup seluruh auratnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dianggap sudah mencukupi walau bagaimanapun bentuknya. Syariat juga menetapkan agar pakaian tersebut menutupi kulit sekaligus warnanya, di mana sekiranya kain penutup itu tipis sehingga tetap menampakkan warna kulitnya, maka ianya masih belum dianggap menutup aurat.

Walaupun demikian, dalam dunia yang sedang berkembang dengan globalisasi kini, kita tidak boleh mencampur adukkan pembahasan tentang penutup aurat dengan pembahasan tentang pakaian wanita dalam kehidupan umum iaitu tentang topik tabarruj (mempamerkan kecantikan).
Meskipun seseorang wanita telah mengenakan seluar panjang yang sudah dapat menutupi aurat dan tidak tipis, tidak beerti bahawa ia boleh memakainya dihadapan lelaki bukan mahram sementara menunjukkan kecantikan dan memperlihatkan perhiasannya. Jika melakukannya, walaupun ia telah menutupi auratnya, ia masih bertabarruj iaitu mempamerkan kecantikan yang tampak pada tubuhnya. Tabarruj dilarang oleh syariat ke atas wanita. Walaupun ia telah menutupi auratnya tetapi belum tentu dianggap tidak bertabarruj. Atas dasar ini, kita tidak boleh mencampurkan pembahasan tentang topik menutup aurat dengan topik tabarruj, kerana kedua- duanya adalah isu yang berlainan.
Firman-firman Allah Swt:
“Hendaklah mereka menutupkan kain tudung (khimar) ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak pada dirinya.” (Surah An-Nur ayat 31)

Rasulullah saw juga bersabda:
“Aku telah melihat di dalam neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya wanita. Sebabnya mereka sedikit yang patuh pada Islam dan Rasulnya, kurang taat kepada suaminya dan kuat bersolek.”

Berdasarkan sabda Rasulullah di atas, dapat difaham dengan jelas bagaimanakah cara pemakaian yang sesuai apabila bergelar seorang wanita dan janganlah terpengaruh dengan fesyen yang secara terang- terangan menyalahi hukum syarak dengan mendedahkan kecantikan seseorang wanita kepada individu yang tidak sepatutnya. Akibat daripada ikutan fesyen yang terlalu berleluasa inilah, masalah akhlak misalnya jenayah rogol semakin berleluasa dalam dunia yang wujudnya globalisasi ini. Alangkah manisnya seorang wanita berpakaian menutup aurat jika dibandingkan dengan berpakaian menjolok mata.

Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 tafsirnya :
"Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar) cara demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali (sebagai perempuan yang baik) maka dengan ini mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi."

Dari ayat di atas tadi, jelas pada kita bahawa pakaian sebilangan remaja kita kini bertentangan dengan suruhan dan perintah Allah. Namun, mereka tidak menghiraukan yang demikian asalkan mereka nampak bergaya, menarik, selesa 'kononnya' dan mengikut gaya fesyen terkini. Ini juga boleh dikategorikan sebagai pakaian ‘2H’ iaitu halal tetapi haram.

KESAN NEGATIF DLM BUDAYA MAKANAN D M'SIA

Malaysia semakin mencecah ketingkat kemajuan yang sama tarafnya dengan dunia- dunia maju yang lain seperti Jepun, Amerika dan sebagainya. Bak kata pepatah, Malaysia sudah hampir ‘duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi’ dengan negara- negara tersebut apabila globalisasi semakin berkembang pesat. Oleh yang demikian, negara- negara yang terasa bahawa negara mereka akan terancam oleh kemajuan globalisasi ini telah menjalankan beberapa taktik antaranya dengan menguasai sumber makanan masyarakat Malaysia.

Atas sebab globalisasi inilah munculnya McDonalds, Coca- cola, Pizza Hut, Wendy Hamburgers di Malaysia, yang telah menyebabkan masyarakat Malaysia semakin mengikut pemakanan ala barat sekaligus melupakan budaya makanan Malaysia seperti nasi lemak, rendang, ulam-ulaman dan sebagainya yang berkhasiat. Makanan- makanan ini mendapat sambutan yang hebat atas beberapa faktor antaranya adalah sumber makanan yang mudah didapati, ringkas dan cepat berbanding makanan yang perlu dimasak.

Tambahan pula, makanan barat tersebut tidak diyakini sumber dan kebersihannya. Walaupun ada tanda halal dipamerkan, namun tanda itu boleh dicetak sesuka hati oleh pihak yang hanya ingin mengaut keuntungan semata- mata. Selain itu, melalui kajian para saintis, makanan- makanan ala barat ini, mempunyai kandungan MSG yang tinggi yang boleh mengganggu sistem saraf manusia. Di sini, dapat kita perhatikan bahawa semenjak wujudnya globalisasi ini, semakin bertambah bahan kimia yang terdapat dalam sumber bahan makanan yang dibekalkan.

Dengan wujudnya globalisasi juga, semakin banyak makanan telah dijadikan makanan segera. Melalui apa yang diperhatikan makanan segera telah semakin berkembang pesat dan mendapat sambutan hebat daripada semua golongan masyarakat Malaysia. Antara contoh makanan segera adalah roti canai segera, karipap segera, kari segera, sate segera dan pelbagai lagi. Makanan segera mendapat sambutan hebat kerana makanan tersebut boleh disimpan lama. Di sini dapat kita ketahui bahawa makanan tersebut pastilah telah dicampurkan dengan bahan pengawet yang membolehkan makanan tersebut tahan lebih lama berbanding bahan makanan yang tiada bahan pengawet.

Selain itu, dalam dunia yang serba moden ini juga budaya makan rakyat Malaysia adalah makan sehingga kenyang barulah mereka berhenti, tanpa mengikut sunah Rasulullah. Budaya makan seperti ini adalah budaya yang kurang sihat. Oleh sebab itulah ramai rakyat Malaysia tergolong dalam kategori individu yang obesiti.

PENDAHULUAN UTK ASGMNT GLOBALISASI AK

Malaysia adalah sebuah Negara yang kaya dengan pelbagai jenis kebudayaan tersendiri. Namun begitu, terdapat beberapa kategori kebudayaan di Malaysia ini, yang telahpun berada dalam proses globalisasi dan mempunyai implikasi- implikasi tersendiri. Antara kategori kebudayaan di Malaysia yang ingin dibincangkan adalah berkaitan budaya makanan, budaya berpakaian (fesyen), budaya kerja, budaya hiburan, budaya bahasa, budaya agama, dan budaya intelektual.

Sebenarnya, tanpa kita sedari semua kategori budaya yang telah disenaraikan di atas telah mengalami pencemaran yang kronik akibat daripada globalisasi yang semakin berkembang pesat bak cendawan tumbuh selepas hujan. Jika kita ambil beberapa minit dan berfikir akan implikasi globalisasi ini terhadap kebudayaan di Malaysia, sudah pasti kita akan mendapat kesimpulan yang amat nyata bahawa globalisasi lebih mendatangkan kesan negatif kepada kebudayaan di Malaysia. Menurut Prof. V. Lodge dalam bukunya “the impact of Globalization (1996) justeru berpandangan negatif dan menggambarkan globalisasi sbg:

"... a process forced by global flows of people, information, trade and capital. It is accelerated by technology, which is driven by only a few hundred multinational corporations and may be harmful to the environment. There in lies the conundrum of whether it is wise to leave globalization in the hands of these few corporations, or might it not make more sense to seek greater involvement from the global community”.

Bermaksud: Dunia dikendalikan oleh beberapa perusahaan multinasional dan Idea Globalisasi hanya menyiratkan suatu kebohongan permainan kata, yang tampaknya bijaksana, agar kehadirannya diterima setiap orang, agar dunia rela dalam genggaman beberapa perusahaan global yang lain.


Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih mendalam berkaitan beberapa kategori kebudayaan.

Tuesday, April 28, 2009

gLoBalisaSi r bEb.. aSgmenT ak

korang taw x pasal globalisasi?
zaman ni r zaman Globalisasi...
tp disebabkan ak ni ske sgt pikir ngtif...
ak dpt asgment pun... pasal negatif gak...
mcm nk mati gak r ak pulun wat.. (bukan r ak wat sendiri)
- byk gak ak rujuk sne sinin.. haha
nt ak serta kan kat korang... (yg memerlukan)... rujukannye sekali..

AkU ni oRg caMne eQ??

k la,, ap2 pun ak mulekan dgn kenalkan diri ak dulu..
ak ni x bgus owgnye.. mcm2 benda (-ve) pd ak..
stiap hari ak renung diri ak ni r..
ak rase makin byk yg kurang nye ak ni..
actly ak bangga tgk owg yg syg diri dieowg seadanya..
kdg2 ak try nak jd cam owg tu.. (syg diri sendiri sesygnya)
tp ternyata ak x bolelah beb.. pastukan.. ak pena tgk byk cite..
depa kate.. kite kena jd diri kite sbnr.. n toksah duk ikut owg..
sygnye.. ak ni was2 l0r dgn diri ak sendiri..

k r ak senaraikan ap negatifnya ak ni:

1) ske fikir negatif je (sbb ak rase slmt wat camtu- mayb ak je taw pasaan ni)
2) ske sgt rase rendah diri (benda ni automatik jd pd ak bile ak tgk owg len)
kalo x tgk owg plak.. susa jdnye nt..
3) ak ni sensitif giler.. kena mrh je nk ngs.. (lemah giler)
4) ske pura2 jugak r.. (kat luar owg npk ak mcm kuat.. maklumla.. bdn beso)
5) cepat giler putus asa..
6) ske komen pasal owg.. (even ak taw ak pun truk giler.. tp benda ni x tekawal bile ak duk dgn
geng2 bek ak (dopin, rama2, lizard) ak ladybug..
7) boros giler (time byk wit [sket pun x ikut ayh ak- penjimat owgnye])
8) cepat giler nak amuk (x pandai kwal pasaan l0r)
9) mudah syg owg, tp bile benci.. susa la owg tu
10) ske memberontak..
11) x ske senyum
12) mls nak blajo.. (tp bile tgk owg bejaye.. pdn muke ak.. sedih)
13) ske tepengaruh dgn owg (fleksibel beb.. bile ak dgn owg ni.. ak pandai r ikut gaya dy,, bile
dgn owg len plak... gaye len r jadinye ak ni..)
14) susa nak pecaye ckp owg.. (kcuali ak tgk or dgr sendiri)

byk giler.. penat ak senaraikan.. yg pastinye.. teruk ak ni..
ak susa nk nampak kebekkan pd ak sendiri.. byk tu je ak larat nak tulis
(kan ak ni malas)..